Product was successfully added to your shopping cart.Bases legals sorteig « Sorteig Targes Regal Estiu 2023 »  1.    ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS

Gala Perfumeries portarà a terme un concurs anomenat “Sorteig de 160 targes regal valorades en 250€ cadascuna” (durant les dates previstes més a baix) dirigit a tot client que realitzi una compra a qualsevol de les nostres Gala Perfumeries del Pas de la Casa i de la zona d’Andorra la Vella, Escaldes i La Massana i que es registri al Gala Club amb la finalitat de fomentar la venda. El client obtindrà una participació per cada compra que faci.


 2.    ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ

 El SORTEIG es portarà a terme a Andorra exclusivament per a clients que siguin membres del Gala Club o accedeixin a ser nous membres de dit Club i que siguin majors de 18 anys. Es sortejarà una tarja al dia al Pas de la Casa entre tots els clients registrats a les nostres perfumeries de dita localitat, i una tarja a Andorra entre tots els clients registrats a les nostres perfumeries d’Andorra la Vella, Escaldes i La Massana cada dia, durant el període de participació.


 3.    ÀMBIT TEMPORAL

 El període de participació al CONCURS començarà el dia 24 de juny i finalitzarà el dia 12 de setembre de 2023, ambdós dies inclosos.


 4.    COMUNICACIÓ DEL CONCURS

 El present concurs es comunicarà del 24 de juny al 12 de setembre de 2023, a les nostres xarxes socials, web, perfumeries físiques així com als mitjans publicitaris que s’estimin (radio, premsa, altres webs..) d’Andorra, França i Espanya.


 5.    PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS

 Per a concursar, els participants hauran de:

  1. No ser empleats d’Andimesa SL.
  2. Realitzar una compra a les nostres botigues Gala Perfumeries entre el 24 de juny i el 12 de setembre de 2023.
  3. Registrar-se o ser membre del nostre club de fidelització Gala Club.

 Entre els clients que hagin comprat a Gala Perfumeries i que compleixin la normativa del concurs, es sortejarà diàriament – en el període indicat més amunt – dos targes regal valorades cadascuna en 250€ (una al Pas de la Casa i una altra a Andorra la Vella incloent Escaldes i La Massana) a gastar a les nostres perfumeries fins el 31 de desembre de 2023; durant 80 dies, per criteri aleatori i a l’atzar extraient als guanyadors/es a través d’un sistema informàtic de lectura de tiquets. S’exclou el 08 de setembre de 2023 doncs al ser festiu nacional, les nostres perfumeries estaran tancades, no hi haurà vendes i doncs no podrà haver-hi participants.

 No seran vàlides les participacions abans de la data d’inici del concurs (24 de juny) ni tampoc després de la data de finalització (12 de setembre).


 6.    PREMI

Cadascun dels 160 guanyadors rebrà una tarja regal valorada en 250€ que s’haurà de bescanviar a qualsevol de les nostres 19 perfumeries al Principat d’Andorra fins a esgotar els 250€ regalats, de cop o en vàries vegades però sempre abans del 31 de desembre de 2023.

 En total es sortejaran 160 targes per un valor global de 40.000€.


 7.    COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS

 Un cop hagin tancat les botigues el sistema enviarà un correu electrònic a dos únics guanyadors/es del dia i se’ls hi proposarà que passin a recollir el premi a la botiga en un termini de 30 dies naturals.

 Si passat el termini de 30 dies des de la finalització del concurs, no s’aconsegueix contactar amb els/les guanyadors/es o no han vingut a recollir el premi, aquests quedaran anul·lats.


 8.    RESERVES I LIMITACIONS

 Gala Perfumeries es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants les dades dels quals no estiguin complertes o les seves participacions no compleixin els requisits per poder entrar al concurs.

Gala Perfumeries es reserva el dret a efectuar canvis que beneficiïn el bon final del CONCURS, quan ho cregui convenient, per causa justa o per motius de força major que impedeixin portar-lo a terme en la manera descrita en aquestes bases.


 9.    ACCEPTACIÓ

 La participació en el CONCURS implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació al CONCURS.


 10. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

 Complint la Llei de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (Llei Qualificada 15/2003 de 18 de desembre de Protecció de Dades Personals - LQPDP -  i Decret 9-6-2010, Reglament de lAgència andorrana de protecció de dades), manifestem que les dades personals que ens facilitin en la butlleta per participar al sorteig, es destruiran un cop extrets, comunicats i localitzats els guanyadors.