Product was successfully added to your shopping cart.
Bases legals sorteig «Un patinet elèctric cada dia per Nadal» ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS

Gala Perfumeries portarà a terme un concurs anomenat “Un patinet elèctric cada dia per Nadal” (durant les dates previstes més a baix) dirigit a tot client que realitzi una compra a Gala Perfumeries i que es registri al Gala Club amb la finalitat de fomentar la venda. El client obtindrà una participació per cada compra que faci.

 ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ

El SORTEIG es portarà a terme a Andorra exclusivament per a clients del Gala Club que siguin majors de 18 anys.

 ÀMBIT TEMPORAL

El període de participació al CONCURS començarà el dia 24 de novembre de 2021 i finalitzarà el dia 12 de gener del 2022. Ambdós dies inclosos.COMUNICACIÓ DEL CONCURS

El present concurs es comunicarà el dia 24 de novembre de 2021 a les nostres xarxes socials i també al punt de venda.PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS

Per a concursar, els participants hauran de:

  1. No ser empleats d’Andimesa SL.
  2. Registrar-se o ser membre del nostre club de fidelització Gala Club.
  3. Realitzar una compra a les nostres botigues Gala Perfumeries entre el 24 de novembre de 2021 i el 12 de gener de 2022.

Entre els clients que hagin comprat a Gala Perfumeries i que compleixin la normativa del concurs, es sortejarà diàriament un patinet elèctric; per criteri aleatori i a l’atzar extraient als guanyadors/es a través d’un sistema informàtic de lectura de tickets. Els sortejos dels patinets dels dissabtes, diumenges i festius es celebraran el primer dia laboral després de dits dies.

No seran vàlides les participacions abans de la data d’inici del concurs (24 de novembre de 2021) ni tampoc després de la data de finalització (12 de gener de 2022).PREMI

Cada guanyador rebrà un patinet elèctric marca Xiaomi valorat en 295€. En total es sortejaran 50 patinets valorats en 14.750€.

 COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS

Un cop hagin tancat les botigues el sistema enviarà un correu electrònic al guanyador/a i se li proposarà que passi a recollir el premi a la botiga en un termini de 30 dies.

Si passat el termini de 30 dies des de la finalització del concurs, no s’aconsegueix contactar amb el/la guanyador/a o no ha vingut a recollir el premi, és designarà el premi al següent finalista.

 RESERVES I LIMITACIONS

Gala Perfumeries es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants les dades dels quals no estiguin complertes o les seves participacions no compleixin els requisits per poder entrar al concurs.

Gala Perfumeries es reserva el dret a efectuar canvis que beneficiïn el bon final del CONCURS, quan ho cregui convenient, per causa justa o per motius de força major que impedeixin portar-lo a terme en la manera descrita en aquestes bases.

 ACCEPTACIÓ

La participació en el CONCURS implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació al CONCURS.

 TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Complint la Llei de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (Llei Qualificada 15/2003 de 18 de desembre de Protecció de Dades Personals - LQPDP -  i Decret 9-6-2010, Reglament de lAgència andorrana de protecció de dades), manifestem que les dades personals que ens facilitin en la butlleta per participar al sorteig, es destruiran un cop extrets, comunicats i localitzats els guanyadors.